Logboek Giften en opbrengsten tyfoon Yolanda actie

Nieuwste toevoegingen staan bovenaan.

09-06-2014

Afgelopen week hebben wij nog een zeer mooie donatie mogen ontvangen. Hiervoor onze grote dank. Wij zullen iedereen op de hoogte houden , hoofdzakelijk als wij terug zijn, van onze werkzaamheden op de Filipijnen.

23-03-2014

Eind vorige maand hebben wij nog een donatie ontvangen van Digitale Wandelvrienden.

Deze gift zal later dit jaar van pas komen tijdens het uitdelen van de goederen op de Filipijnen.

Digitale Wanderlaars: BEDANKT voor jullie gulle gift.

23-01-2014

Vrijdag jl. is er door middel van een oud ijzer inzameling € 27,30 ontvangen ter ondersteuning van de verzendkosten van de laatste 3 boxen met goederen voor de Filipijnen.

Ook hier weer hartelijk dank voor de gift.

30-12-2013

Vandaag weer een donatie gekregen als bijdrage in de vervoerskosten voor de kleding actie.

We willen zorgen dat we ook voor de 2e zending het geld binnen krijgen, we hebben immers voldoende spullen om op te sturen.

De 1e zending van 3 dozen zal in de eerste helft van januari worden opgehaald.

15-12-2013

Wij hebben nu € 487,00 aan giften ontvangen en door de verkoop van de zelfgemaakte producten

€ 175,00. Hierdoor hebben we nu dus 2 gezinnen reeds een nieuw dak kunnen

geven (verzinkt staal).Ook hebben we kunnen zorgen dat er kleine Kerstgeschenken

voor slachtoffers uitgedeeld worden.

 Tevens kunnen we nu de € 230,00 verzendkosten voor

de 3 dozen al volledig op zij leggen. In januari zullen de dozen bij ons worden opgehaald.

Giften en bestellingen blijven wij graag ontvangen, zodat we meer gezinnen kunnen helpen.

Het is onze bedoeling om t.z.t. ook nog te kunnen helpen met kleine voedselpakketten.

12-12-2013

Ook de laatste 3 dagen hebben we weer enkele donaties ontvangen, dit waren ook kledingsponsors

die een steentje bijdragen aan de verzendkosten van de dozen, waarvoor onze dank.

09-12-2013

Zondag j.l. hebben wij op een kerstmarkt in de wijk een bus geplaatst met het doel geld in te zamelen.

De opbrengst was bijna € 11,00. Wij waren niet actief aan het ronselen, wij willen onze actie niet

aan mensen opdringen. Dus een dank je wel aan de anonieme donaties, want: Wie het kleine niet eert,

is het grote niet weert.

06-12-2013

Tot en met vandaag is de opbrengst van de verkoop van “Pan de Sal” , Bananacake en Brownies € 137,50.

De giften die we ontvangen hebben zijn bij elkaar opgeteld: € 418,50

Wij hebben er al voor gezorgd dat enkele gezinnen weer een vast stalen dak op hun huis hebben.

Er is een reservering gemaakt voor de kosten van het opsturen van 3 dozen met hulpgoederen.

Door een genereuze bijdrage uit Amsterdam is er ook al een generator aangeschaft die in gebruik is genomen.